Siste dag av opphørssalget er søndag 23/9 kl. 13.00 - 18.00